بازسازی نمای بیرونی ساختمان
انجام خدمات بازسازی و نوسازی نمای اجری و سنگی ساختمان ها در تهران با هزینه مناسب
درمورد ساختمانها که بازسازی نما مورد بحث میباشد این است که هرنمایی از ساختمان با هر طرحی یا اشکال گوناگون چه سنگی و یا سیمانی و یا رنگی و غیره...باید توجه بسزایی داشت
بازسازی نمای بیرونی ساختمان اگر نما سنگی باشد باید نسبت به پیچ و رولپلاک نما و اسکوپ سنگ اقدام نمود تا حادثه خطرناکی برای شخصی پیش نیاید .
ولی اگه نمای بیرونی ساختمان سیمانی باشد باید نسبت به بازسازی نمای ساختمان اقدام نمود،اگر تًرک در نمای ساختمان ایجاد شده و یا تبله شده سیمان نما برای بازسازی ساختمان باید اقدام نمود تا خسارت آن پیشرفت نکرده و هزینه  بازسازی نمای بیرونی ساختمان  نشود .
در نمای بیرونی ساختمان از نماهایی که از چوب ترموود استفاده شده جهت جلوگیری از خوردگی و تغییر رنگ چوب باید اقدام نمود و بازسازی نمای ساختمان با رزین و نانو و کلر و رنگ مخصوص چوب قابل اجرا میباشد تا به نسبت تعویض نما ،و باز سازی نمای ساختمان خیلی بصرفه تر میباشد.
کلا هرنمایی محتاج بازسازی و توجه در ترمیم و تمیز نگه داشتن ساختمان در چندسال یکبار بهترین شیوه برای تامین و نگهداری ساختمان میباشد .
هر نمایی که در ساختمان اجرا شده اگر توجه به آن شود کمتر مورد بازسازی قرار میگیرد .بازسازی نمای بیرونی هر ساختمان با توجه به منطقه و شرایط آب و هوایی، و نوع اجرای نما بستگی دارد و هر نما پروسه بازسازی خود را دارد که متخصص ویژه خود را میطلبد، هر ساختمان با توجه به مسئولین و یا مدیر و مالک برای بهبود نمای  بیرونی ساختمان باید مورد اقدام قرار گیرد

برای ترمیم و بازسازی نماهای سنگی و آجری ساختمان در تهران با کمترین هزینه با ما تماس بگیرید
تلفن مشاوره و بازدید رایگان از محل  09213529909


ترمیم سنگ‌ نمای ساختمان

ساختمانها بیشتر دارای نمای سنگی هستند که مهندسین ترجیح میدهند نمای ساختمان سنگ باشد بدلیل مقاومت و استحکام ساختمان و زیبایی نما
سنگها در نمای ساختمان اگه بدرستی اجرا شوند و از مصالح درست استفاده شود اصلا ریزش ندارند، و نمای سنگی ساختمان نیاز به تعمیر ندارد .
ولی در ساخت و سازهای پیمانکار و سهولت در اتمام و به قول معروف ساخت و ساز شده بساز و بنداز،در این صورت نما خود بخود درحال ریزش قرار میگیرد. خطرناک و حادثه ساز میباشد از اینرو با ریزش های سنگ نما مالکین،و یا کار فرما و مدیر تصمیم به بازسازی و ترمیم سنگ‌ نما میگیرند.
ترمیم و باز سازی سنگ نما بصورت اسکوپ و پیچ رول پلاک با در نظر گرفتن نوع سنگ انجام میگیرد.
ترمیم نمای ساختمان با ریزش تعداد ریخته شده سنگ قابل انجام میباشد.
ترمیم سنگ نمای ساختمان اگر سنگی از نما افتاده باشد با استفاده از خدمات کار در ارتفاع  با طناب راپل ،و اندازه گرفتن سنگ به ابعاد مورد نظر و چسب سنگ و هادنر که سفت کننده چسب سنگ‌ میباشد اجرا میشود. اول زیر کار سنگ پاکیزه شده و بعد چسب به اندازه کافی و هادنر که سفت کننده آن میباشد مخلوط و بصورت آنی چسبیده میشود و در این صورت ارتفاع کار با مهارت با دریل چکشی جهت سوراخ سنگ اقدام نموده و با پیچ رولپلاک از قبل آماده شده در سنگ فرو نموده و با پیچ کن پیچ را تا نهایت چرخش بروی سنگ سفت نموده و ترمیم سنگ خودنما مثل گذشته بروی نما به چشم میخورد .
ترمیم نمای ساختمان توسط افراد مجرب اجرا میشود از نظر نظام مهندسی ترمیم نما که منحصر به اسکوپ سنگ منتهی میشود مورد قبول میباشد و این اقدام باید در اسرع وقت مورد اجرا قرار گیرد
برای اطلاع از هزینه ترمیم سنگ نما با شماره 09213529909 تماس بگیرید