بستن درز انقطاع ساختمان ها

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 
بستن درز انقطاع ساختمان
بستن درز انقطاع ساختمان ها در تهران توسط گروه ارتفاع کاران نما پایدار به روش کار در ارتفاع درز انقطاع ساختمان به فاصله ایجاد شده مابین دوساختمان بغل گفته .دلایل ایجاد کردن این فاصله ایمنی دادن به ساختمانهای مجاور در مواقع زلزله یا تخریب ساختمان میباشد از محاسن دیگر ان میتوان به جلوگیری از انتقال صدا گرما وسرما بین ساختمانها اشاره کرد ودر صورت نشست یکی از ساختمانها باعث صدمه به ساختمان مجاور نمیشود اندازه درزهای انقطاع ساختمانها از درزهای چند سانتی تا گاهی نیم متری هم میرسد.
دلایل اینکه صاحب ساختمان ها اقدام به بستن درز انقطاع ساختمان میکنند عبارتست از گرفتن پایان کار که شهرداری شرط بستن انقطاع را برای دادن پایان کار ساختمان اعلام میکند. از دلایل دیگر بستن درز های انقطاع ساختمان میتوان به ورود پرندگان به داخل درز و ایجاد سروصدا بوی نا مطبوع وایجاد وشیوع حشرات موذی هستش. این گروه کاری بدون نیاز بداربست درکمترین زمان و بهترین کیفیت اقدام به بستن این فواصل مابین ساختمانی میکند. پوشاندن درز انقطاع ساختمان بدون داربست به روش راپل
برای بستن این درزها میتوان از ورقهای گالوانیزه رنگ شده یا یونولیت یا توری مرغی یا ملات سیمان وماسه استفاده کرد که هرکدام از اینها بشرایط کار بستگی دازد. ‌ولی بهترین وزیباترین راه استفاده از ورقهای رنگی گالوانیزه هستشخدمات نمای ساختمان بدون داربست
بزرگترین کارخانه سنگ ساختمانی