مطالب مفید و آموزشی

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 
کلا هرکاری به روی نما که غیر دسترس باشد با شیوه(راپل)وطناب قابل اجراست

تعریف کار نما:انجام کارهای که در ساختمانهای ومکانهای صنعتی وغیره در بلندای 

بیشتراز۲/۲۰از طح زمین باشدوجهت جلوگیری از سقوط شخص  در ارتفاع ،ایمنی کامل درنظر گرفته شده

ایمن سازی: ۱- ایمن سازی اشخاص هنگام کار در ارتفاع (راپل)

۱-قبل از شروع همکاری باید مهارت و ۱طلاع کافی از راپل کسب نموده یا آموزش تجربی از افراد زیر ربط

۲-دارای سلامت جسمی روحی وروانی

۳-دارای لوازم و تجهیزات مخصوص راپل

۴-هنگام راپل محوطه ومکانهای ورود افراد متفرقه درشعاع تحت سقوط اشیاء باتابلو سقوط اشیاء ویا نوار زرد رنگ خطر پوشش و نصب شود تا از حادثه ناگهانی جلوگیری شود

۵- در هنگام کار باید توجه به کابلهاوسیمهای برق فشار قوی باشیم

۶- درهنگامباران ورعدوبرقهای شدید کار ارتفاع کنسل میباشد

۷- شخصی با مهارت (بالا سری)بایدسابقه داروخلاق باشدوبهترین روش کار رابه همکاران گوشزد کند

۸- از همکاری با افراد دارای سوء سلامت ومصرف مواد و دخانیات جلوگیری شود

۹-از عجله و فشار عصبی بروی شخص جلوگیری شود وبا خونسردی کار اعمال شود

راپل:::: هنگام نشستن بروی طناب از اول استارت تا پایین نقطه صفر ارتفاع نما را راپل میگویند که به فرود منتهی میشود.

شروع کار از کجا وچگونه: برای شروع کار بروی نمای ساختمان ایجاد کارگاه مطمئن الزامیست مثال:آسانسورها، سرستونهای فولادی وبتنی وخرپشتها وغیره.....

نکته: هرکاری بروی نما شیوه و مهارت خاص خودشو داره

نکته: ساختمانها با فرمها و شیوهای خاصی ساخته میشوند مثلا سقف شیروانی ویا نمای پیشانی دار کار کردن بروی این نماها مهارت خاص خودشو میخواد

ایشالا توانسته باشم تا حدودی کمک کرده باشم  حق چاپ محفوظ میباشد شرکت نما پایدار من التوفیق...