نورپردازی نمای ساختمان در ارتفاع بدون داربست

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 
نور پردازیدر ارتفاع بدون داربستنور پردازی که طبق طراحی نقشه مهندس طراح ویا کارفرما بروی نما پیچ میشود و جهت نوردهی آنها را بروی نما تنظیم میشود وسیم جریان برق را با سیم لامپ مذکور سرهم بندی وعایق میشود تا در زمان فصول ماهای سرد باعث برق گرفتگی و اتصال در نما نشود و سیم ارت آن را هم حتما باید بسته شود تا در صورت رعد وبرق بار اضافی به شخصی صدمه نزند و ایمنی کامل انجام شود

نور پردازیدر ارتفاع بدون داربست
نصب پرژکتور در نمای ساختمان با طناب
نصب چراغها و دوربین مدار بسته بدون داربست