جوشکاری و فرزکاری در ارتفاع

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 
جوشکاری و فرزکاری در ارتفاع و کلیه تعمیرات جوشکاری
جوشکاری وفرزکاری در ارتفاع و کلیه تعمیرات جوشکاری
جوشکاری و فرز کاری در ارتفاع با طناب جوشکاری و فرزکاری از جمله دیگر خدمات شرکت کار در ارتفاع کاران نما پایدار می باشد. نصب سازه ها و احجام فضایی در ارتفاع و جوشکاری ادوات ساختمانی و فرز و حذف زوائد ساختمانی از نمای ساختمان از خدمات متداول شرکت کار در ارتفاع نما پایدار است. مزیت های کار با راپل و بدون داربست 1. مناسب ترین روش برای پروژه هایی که نصب داربست سخت و یا اماکن نصب داربست میسر نیست 2. کاهش زمان پروژه 3. کاهش هزینه ها و به مراتب پایین تر از داربست بر گرفته شده از