داکت کشی ساختمان

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 
داکت کشی ساختمان
داکت کشی ساختمان در تهران کرج اسلامشهر،در روش داکت کشی در قسمت مناسب از مسیر نما وساختمان بصورت پیچرول پلاک نصب میشود وسیمها ولوله هارو در آن مخفی میکنن تا مورد زخمی شدن لولهاو کابلها نشود واز تابش خورشید و عوامل جوی جهت جلوگیری از فرسودگی مورد استفاده قرار میگیرد
داکت کشی برای زیبای نما برای عبور سیم وکابل ولوله کولر گازی استفاده میشود تا از دگرگونی واویزان بودن کابلها و لوله ها جلوگیری شود و باعث برهم ریختگی در زیبایی نما نشود ودر ساختمانهای تازه ساخت مورد تایید مهندس ناظر قرار گیرد و تاییدیه ساختمان را دریافت نمایید
تلفن تماس برای خدمات داکت کشی ساختمان ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴