شستشوی نمای سیمانی
در ساختمان هایی که نمای آنها سیمانی میباشد، بخاطر آلودگی و آب و هوای منطقه سریعا حالت خود را ازدست میدهند و نیاز به شستشوی نمای سیمانی دارند و با این کار شاهد زیبا تر شدن نماهای سیمانی با شستشوی حرفه ای گروه طناب کاران آریا خواهیم بود .
این نمونه از نماها سریعا سیاه و جرم بخود گرفته وظاهر نمای اولیه خودرا ازدست میدهد،و باعث زشتی به ساختمان میشود .
شستشو نمای سیمانی با فشار آب و دستگاه واترجت تک فاز و سه فاز قابل اجرا میشود و در شستشو نمای ساختمان سیمانی بعلت جرم و سیاهی، شستشوی آنها دقت و صبر و سختی تغییر نمای ساختمان را به همراه دارد و توسط نیروی زبده قابل اجرا میباشد که با تنطیم نازل تفنگی و حرکت دست و فشار آب سطح نمای سیمانی را بصورت جارویی و دقیق انجام داده و نمای ساختمان را از جرم و سیاهی پاک میکند
در شستشو ساختمان های دارای نمای سیمانی توسط راپل کار و یا ارتفاع کاران اجرا میشود.
در شستشو نمای سیمانی بخاطر شکل گذشته آن میتوان به کارفرما و یا مدیر ساختمان پیشنهاد رنگ نمای ساختمان سیمانی و یا کنیتکس نمود تا با قبول آن توسط کارفرما بهترین نحوه کار بروی نما انجام میشود تا شکل ظاهری ساختمان با نوع رنگ انتخابی به ظاهری زیبا تبدیل شود.
در شستشو نمای سیمانی برای جلوگیری از بارشها و نم میتوان آن را نانو نمود و یه حالت عایق و زد آب شدن نما از اسیب رسیدن به نما و تبله شدن آن جلوگیری کرد
 کار در ارتفاع بدون داربست با طنابمشاوره و بازدید رایگان از محل 09213529909