سند بلاست چیست
واتر سنددبلاست یک دستگاه واترجت است که به اب وصل میشود نازل سوزنی فشار اب و دانه های ریز ماسته مانند که به ان سلیس گفته میشود مخلوط میشود و یک لایه بسیار ظریف از سنگ و اجر را بر میدارد و سند بلاست خشگ بجای اب با دستگاه باد کار میکند و بیشتر در صنایع صنعتی کار برد دارد
،تفاوت سند بلاست و واتر سند بلاست:یکیشون با آب خالی میشه ،یکی شون با آب و مواد صنعتی