رنگ نمای بیرونی ساختمان ، رنگ کنیتکس نما

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 
رنگ نمای بیرونی ساختمان ، رنگ کنیتکس نما کلا برا زیبایی نما از رنگ ورزین ونانو استفاده میشود و استفاده از رنگهای با مقاومت بالا در شرایط آب و هوایی برای نما استفاده میشود که دارای ویژگی آب گریز و غبار گریز میباشد وبرای انجام عملیات رنگ و کنتکس چندین مرحله زیر کار انجام خواهد شد که به آن اشاره خواهیم کرد برای عمر بیشتر رنگ و جلوگیری از پوسته شدن
۱-اول نما رو شسته تا چربی والودگی غبار از نما پاک بشه وپس از خشک شدن نما مرحله دوم
۲-پوسته ها وتبله شدن قسمتهای نما که برآمده شدن با کارتک کنده میشودومرحله
۳-قسمتهای کنده شده نما رو که باعث فرورفتگی شده، با بتونه مخصوص نما اجرا خواهد وهم سطح میشود
۴-بعداز خشک شدن بتونه نما آنرا سمباده زبر کشیده وهم سطح میشود تا در انجام مرحله رنگ باعث نامتوازنی وبرامدگی نباشد
۵-کاور نمای شیشه ونردها برای جلوگیری از پاشش رنگ وپرایمر در هنگام اجرا
۶-پرایمر -برای طول عمر رنگ وچسبیدن رنگ به نما پرایمر استفاده میشود تا رنگ چسبندگی بهتری به سطح خود داشته باشد
۷-استر-هررنگی که زده میشود قبل آن استر زده میشود تا در صورت زدن رنگ اصلی باعث سایه وکمی رنگ در نگاه کردن به نما اتفاق نیوفت
د۸- رنگ- که مرحله آخررنگ میباشد رنگ اصلی زده میشود
۹-مرحله  نهایی که تمیز کاری و لکه کاری نما وکندن کاورهای پنجرها میباشد