شستشوی نما بدون داربست

تماس سریع : ۰۹۱۲۹۳۱۴۲۶۴ 
شستشوی نما بدون داربست

شستشوی انواع نماها ،مانند کامبوزیت ،سیمانی،شیشه ای ،رومی ،رنگ وکنتکس در ذیل اشاره میشود::::کامبوزیت که با فشار آب وابرو  تی شسته میشود با مواد شوینده ونماشیشه هم مانند کامبوزیت میباشد ،نماسیمانی با واتر جت با فشار آب بصورت جارویی شسته میشود هم بصورت تک فاز هم بصورت سه فاز (نمای  سنگ )اگرسیاهی و جرم درآن کهنه باشد بصورت مواد کلینر شسته ویا با سند بلاست بصورت سوزنی یک لایه نازک از سطح سنگ برداشته میشود که با مواد افزاینده(سلیس) با مکش بافشار هوا برروی نما زده میشودونمارو به حالت اول که ساخته شده برگردانده میشود( نما رنگ وکنتکس)دراین حالت با فشار تنظیم شده آب انجام میشود که صدمه به نما زده نشودوبا حالت جارویی با نازل تفنگی انجام میشود